VI Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Już po raz szósty KPMG zaprasza na Kongres Podatków i Rachunkowości. Najbliższa edycja największego wydarzenia dotyczącego zmian w podatkach i rachunkowości odbędzie się 19 stycznia 2016 roku w Warszawie.

Wszystkie prelekcje wygłoszą partnerzy i dyrektorzy KPMG z wieloletnią praktyką zawodową, posiadający uprawnienia zawodowe m.in. doradców podatkowych, radców prawnych i biegłych rewidentów.

W programie Kongresu zaplanowaliśmy dziewięć prelekcji obejmujących najnowsze zmiany oraz istotne tematy z obszarów prawa, podatków i rachunkowości. Przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w procedurze podatkowej na rok 2016, nowa ustawa o VAT i Jednolity Plik Kontrolny, polski CIT w najbliższej przyszłości oraz nowa dokumentacja podatkowa, jak również możliwości dofinasowania działalności poprzez nowe dotacje unijne i ulgę podatkową na B+R.

Prelegencji będą omawiać również rolę audytora poświadczającego wiarygodność raportowania zintegrowanego oraz jaki jest cel i konsekwencje bilansowe konwersji pożyczki na kapitały w spółce z o.o. Program został rozbudowany także o tematy istotne dla dyrektorów finansowych z perspektywy transformacji działów finansowych w kierunku strategicznego wsparcia biznesu, czy zamknięcia finansowego roku 2015 przez pryzmat badania KPMG w Polsce wśród największych spółek giełdowych.

Wydarzenie jest adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej, przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Kongres odbędzie się w języku polskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć osobiście lub zdalnie, poprzez prowadzoną transmisję online z Kongresu.

Rejestracja i szczegółowa agenda na stronie KPMG

 

Źródło:
KPMG, http://www.kpmg.com/PL/pl