Prawo/podatki

02-03-2016, 18:17

02.03.2016 w Polskim Radiu 24 odbyła się rozmowa redaktora Kamila Piechowskiego w temacie podwójnego opodatkowania współmałżonków w firmach rodzinn

KPMG logo
30-12-2015, 17:28
Już po raz szósty KPMG zaprasza na Kongres Podatków i Rachunkowości. Najbliższa edycja największego wydarzenia dotyczącego zmian w podatkach i rachunkowości odbędzie się 19 stycznia 2016 roku w Warszawie. Kongres odbędzie się w języku polskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
PARP logo
15-06-2015, 16:16
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach tzw. testu MSP zaprasza do udziału w badaniu, w którym bada wpływ nowo tworzonych i istniejących ustaw na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poszukuje alternatywnych rozwiązań służących dostosowaniu obowiązującego prawa do potrzeb i możliwości MSP.
Interia Biznes - logo
28-05-2015, 16:18
Nieodpłatne świadczenia przychodem, składki za osobę współpracującą, wynagrodzenia członków rodziny, korzystanie z majątku bliskich oraz związane z tym przepisy, a także przykładowe sytuacje to zagadnienia poruszone przez Renatę Kościuszko w artykule dot. przychodów i kosztów w firmie rodzinnej opublikowanym w serwisie Interia Biznes.
26-05-2015, 12:47
Ewa Bednarek-Wojtal
Od 1 stycznia 2015 roku brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym jest wykroczeniem skarbowym podlegającym karze grzywny (art. 80b kodeksu skarbowego). (...) Podatnicy powinni więc dochować staranności, jeśli chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomina Ewa Bednarek-Wojtal, radca prawny.
Rzeczpospolita - logo
25-05-2015, 11:36
Mateusz Kamiński
W dniu 22 kwietnia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie Drukarnia Multipress Sp. z o.o. (sygn. C-357/13), w którym uznał, że polska spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.
20-05-2015, 11:19
Dariusz Bednarski
O 100 krytycznych aspektach, czyli wybrane przykłady z praktyki: przekształcenie/aport, dotacje, koncesje, zezwolenia, decyzje administracyjne, zakłady pracy chronionej. Kolejna część dotycząca optymalizowania formy prawnej przedsiębiorstwa rodzinnego, przygotowana przez Dariusza Bednarskiego.
Forbes - logo
20-05-2015, 09:45
Przedsiębiorcy nierzadko na początku prowadzenia biznesu zatrudniają do pomocy w firmie kogoś z rodziny z myślą, że zaoszczędzą i jednocześnie wyeliminują ryzyko związane ze współpracą z obcym człowiekiem. Jak to wpływa na koszty funkcjonowania firmy w artykule Katarzyny Miazek, Adama Bujalskiego, Tax Care opublikowanym w serwisie Forbes.
Grant Thornton logo
18-05-2015, 11:49
Polscy podatnicy nie mają łatwego życia. Jeśli chcą być pewni, że rozliczają podatki zgodnie z prawem i wolą organów skarbowych, muszą śledzić nie tylko wchodzące w życie ustawy podatkowe (w 2014 r. weszło ich w życie 869 stron), ale też powinni przynajmniej przeglądać najświeższe interpretacje wydawane przez Ministerstwo Finansów (MF). A tych jest mnóstwo.
23-04-2015, 12:32
Dariusz Bednarski
Kluczowym elementem współpracy pomiędzy doradcą i firmą rodzinną jest wypracowanie wizji firmy rodzinnej w perspektywie wielu lat. Kolejna część cyklu dotycząca optymalizowaniu formy prawnej przedsiębiorstwa rodzinnego, przygotowana przez Dariusza Bednarskiego.
21-04-2015, 16:26
Ewa Bednarek-Wojtal
Za około pół roku wejdą w życie nowe zasady ograniczające dziedziczenie długów spadkowych tylko do wysokości majątku odziedziczonego przez spadkobiercę. Zastąpić mają one dotychczasowe przepisy, które przewidują odpowiedzialność za te długi w całości. Ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu cywilnego Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 1 kwietnia 2015 r.
20-04-2015, 16:31
Mateusz Kamiński
Ministerstwo Finansów uspokaja podatników i informuje, że nie będzie karało za niezłożenie formularza w wersji elektronicznej. Jednocześnie, zdaniem Ministerstwa, podatnicy powinni mieć świadomość, że złożenie formularza w wersji papierowej jest nieskuteczne i stanowi niedopełnienie obowiązku podatkowego.
10-04-2015, 15:07
dr Krzysztof Biernacki
Przepisy podatkowe nie ułatwiają prowadzenia działalności gospodarczej, określając nie tylko zasady płacenia podatków, ale również nakładając dodatkowe obowiązki na podatników. Jednym z nich jest tzw. dokumentacja cen transferowych, do przygotowania której zobowiązane są podmioty powiązane.
25-03-2015, 19:44
Łukasz Martyniec
Prawne i podatkowe aspekty sukcesji warto mieć pod kontrolą. Lepiej wykorzystywać obowiązujące przepisy prawa dla dobra właścicieli firm i członków rodziny biznesowej, niż być zaskakiwanym sposobem działania poszczególnych norm, co nierzadko bywało już źródłem wielu problemów. Co możemy i powinniśmy zrobić jako środowisko firm rodzinnych - radzi Łukasz Martyniec.