Innowacje/dobre praktyki

PARP logo
08-12-2015, 21:37
Misją PARP jest wspieranie przedsiębiorców w realizacji ich aspiracji rozwojowych, w szczególności tych, które budują innowacyjność polskich firm. W tymcelu PAP realizuje szereg działań, które prezentuje na swoich stronach. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pt. „Inwestycje w unikalne rozwiązania”.
KPMG logo
21-08-2015, 13:07
Dla 50% firm produkcyjnych na świecie innowacyjność jest strategicznym celem. Jednocześnie blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (32%) priorytetowo traktuje wprowadzenie nowych produktów w najbliższych latach, a dla 30% firm największym wyzwaniem jest poprawienie efektywności działań badawczo-rozwojowych. Informacja prasowa.
20-08-2015, 20:28
Arkadiusz Zawada
Firmy rodzinne dużo bardziej kojarzą się ze słowem tradycja niż innowacja, jednak czy jedno wyklucza drugie? (...) Firmą o rodzinnej kulturze organizacyjnej może być zarówno niewielka firma rodzinna, jak i nierodzinna spółka akcyjna czy jakikolwiek inny typ przedsiębiorstwa. Chodzi przede wszystkim o hierarchiczną i zorientowaną na osobę strukturę zarządzania.
13-08-2015, 20:21
Marietta Lewandowska
Bardzo często prawdziwy sukces firmy nie jest już mierzony tylko wskaźnikami finansowymi (...), ale także zwraca się uwagę na wartość firmy określoną sumą wartości poszczególnych jej aktywów niematerialnych: relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie, motywacji pracowników, lojalności klientów, stopnia zaangażowania w rozwój oraz podejścia do zmieniających się trendów.
17-07-2015, 11:12
dr hab. Wojciech Popczyk
Firmy, które orientują się zewnętrznie na potrzeby klientów, budują sieci komunikacji z klientami, aby współuczestniczyli oni w procesie kreowania wartości, są z natury innowatorami. Są też zdecydowani wprowadzać innowacje, które zwiększą wartość, użyteczność i korzyści dla klientów, a w efekcie ich zadowolenie. Z drugiej strony budują tym sposobem reputację biznesu i rodziny.
03-07-2015, 10:42
Aleksander Pachole
Innowacje mogą dotyczyć wielu obszarów działania firmy, choć głównie wymienia się marketing, organizację i produkt. Sądzę, iż to właśnie innowacyjność produktowa, technologiczna pozwala na żądanie od rynku większej marży i na ucieczkę od przekleństwa współczesnej polskiej gospodarki – tj. konkurowania jedynie ceną. W części drugiej o czynnikach sprzyjających i zagrażających kreatywności.
PARP logo
02-07-2015, 10:20
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały 30 czerwca 2015 porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki. NCBR i PARP będą wspólnie doskonaliły mechanizmy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz wspierały współpracę nauki z biznesem.
30-06-2015, 10:14
dr Adrianna Lewandowska, MBA
Czy firmy rodzinne mają tę umiejętność, by po właściwym rozpoznaniu terenu, przewidywaniu przyszłych trendów zauważyć zmieniające się struktury rynku, pękające schematy i odnaleźć szczeliny, przez które można wślizgnąć się w nową przestrzeń? Wykreować coś innowacyjnego? Czy jednak, odczuwając (zbyt) duże przywiązanie do przeszłości, nie mają imperatywu do zmian?
25-06-2015, 17:26
dr Alicja Winnicka-Popczyk
Przeprowadzone dotychczas badania dowodzą, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne coraz częściej i intensywniej wprowadzają innowacje, także zaawansowane produktowo i procesowo. Wśród pierwszych 90 firm z listy „Diamentów Forbesa 2014” znalazły się 24 innowacyjne podmioty rodzinne o wysokich rocznych przyrostach wartości. Większość firm stanowiły spółki kapitałowe, głównie z ograniczoną odpowiedzialnością.
24-06-2015, 18:20
dr Ewa Więcek­-Janka
Zmienność i innowacyjność są podstawą codziennej egzystencji nie tylko osób, np. w nadążaniu za modą, subkultur w dążeniu do osiągania obowiązującego wzorca, ale także przedsiębiorstw, które dostosowując swe działania do wymagań rynku korzystają z innowacji organizacyjnych i technologicznych.
PARP logo
19-06-2015, 18:03
Krajowa Sieć Innowacji (KSU) zachęca do obejrzenia filmu promocyjnego "Innowacje dla każdego". Inspiracją do stworzenia filmu było doradztwo innowacyjne udzielone przez jeden z ośrodków KSI KSU. Dzięki pomocy konsultantów firma wprowadziła na rynek innowacyjny system bezpieczeństwa dla zamków.
17-06-2015, 17:45
Mieczysław T. Starkowski
Młodzi ludzie, jak myślę, są bardziej świadomi wyzwań współczesności, mają też więcej odwagi. Lepiej rozumieją zasady funkcjonowania globalnego rynku, konkurencyjności i innych zagrożeń. To z pewnością dobra wiadomość, bo jesteśmy przecież w okresie, w którym bardzo wiele firm jest przejmowanych przez następną generację rodzinną. Wywiad z profesorem Michałem Kleiberem, prezesem Polskiej Akademii Nauk, byłym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.
08-06-2015, 21:49
Łukasz Martyniec
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju logo
27-05-2015, 12:59
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski spotkał się z członkami Belgijskiej Izby Gospodarczej w Polsce. – Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową, ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców – przypomniał wiceszef resortu mówiąc o Funduszach Europejskich 2014-2020 dla firm.