Relacja ze spotkania mentoringowego w firmie KUBARA

9 stycznia br. odbyło się w Częstochowie kolejne spotkanie mentoringowe dla firm  ze Śląskiego Oddziału IFR. Gospodarzem spotkania była rodzina właścicieli firmy Kubara sp. z o.o., która zaprosiła swoich gości do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Miejsce spotkania nie było przypadkowe lecz wybrane z uwagi na bliskie sąsiedztwo obiektu magazynowo biurowego, który przedsiębiorstwo Kubara dzierżawi od firmy President sp. z o.o. Właścicielem tej ostatniej i jednocześnie fundatorem Muzeum Monet i Medali JPII jest Krzysztof Witkowski. Dzięki jego życzliwej gościnie w salach Muzeum, spotkanie mogło się odbyć w komfortowych warunkach, z doskonałym nagłośnieniem, świetną obsługą multimedialną.

W spotkaniu wzięło udział 45 osób reprezentujących firmy rodzinne zrzeszonych w IFR- Oddział Śląski. Rangę naszego spotkania podnieśli goście specjalni: Ewa Sobkiewicz- prezes krajowego zarządu IFR  oraz prezydent Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk, który przybył do nas w towarzystwie pana Pawła Iżyńskiego, kierownikiem Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta. Oprócz przewidzianych w agendzie prezentacji właścicieli firmy Kubara, miały miejsce wystąpienia Łukasza Rotarskiego - Prezesa Oddziału Śląskiego IFR, Ewy Sobkiewicz - Prezesa IFR oraz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Pan Prezydent Matyjaszczyk mówił o możliwościach rozwijania biznesu w Częstochowie i zadeklarował chęć współpracy z Inicjatywą Firm Rodzinnych.

Gospodara spotkania opowiedzieli jak zgodnie z hasłem wziętym z logo firmowego „Naturalnie. Z pomysłem” firma funkcjonuje na rynku żywności ekologicznej i prozdrowotnej – o tym była prezentacja v-ce prezesa Michała Poznara, i jak propaguje ideę racjonalnego, zdrowego i w zgodzie z naturą odżywiania się - o czym opowiadał założyciel firmy Marek Kubara. Czyniąc zadość życzeniu słuchaczy, prezentację „O racjonalnych zakupach żywności, o unikaniu błędów w domowej kuchni  i innowacjach dietetycznych” udostępnimy członkom Oddziału Śląskiego IFR.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Przewodnikiem w tym wyjątkowym wydarzeniu był sam fundator Muzeum Krzysztof Witkowski. Chociaż zwiedzanie odbywało się już w czwartej godzinie spotkania, to ci z nas, którzy zostali do końca, z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o najciekawszych spośród ok 12 tys. eksponatów i ludziach piszących historię tego Muzeum. Trudno było też nie ulec sile oddziaływania pasji z jaką Krzysztof Witkowski opowiada o swym dziele.

Gospodarz spotkania Marek Kubara składa serdeczne podziękowanie rodzinie państwa Haliny i Zdzisława Bartelaków, właścicieli firmy Consonni, którzy podzielili się z nami kunsztem i smakiem z których słynie firma Consonni, poprzez wzbogacenie stołu wspaniałym i wielkim tortem oraz serwowanie wyjątkowej w smaku, firmowej kawy Cavallo.

FOTORELACJA ZE SPOTKANIA [Zdjęcia: Artur Piszczek, Łukasz Rotarski, firma Kubara]