Rabat a nadużycie prawa podatkowego

Organ interpretacyjny stwierdził, że udzielenie rabatu na produkt opodatkowany najwyższą stawką VAT, przy pozostawieniu ceny produktów obłożonych niższą stawką bez zmian, stanowi obejście prawa podatkowego. W ocenie organu, tak ukształtowana transakcja jest nadużyciem prawa podatkowego i dla celów ustalenia podstawy opodatkowania należałoby przyjąć, że ceny towarów wchodzących w skład zestawu powinny być przyjęte w wysokości cen towarów sprzedawanych odrębnie.

We wniosku o interpretację indywidualną przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik prowadzi lokal, w którym sprzedaje produkty żywnościowe oraz napoje alkoholowe. Podatnik ma zamiar wdrożyć nową strategię marketingową, w ramach której planuje zwiększyć sprzedaż towarów, na które nałożona jest największa marża (przekąski). W związku z powyższym planuje sprzedaż zestawów, w których sprzedawane będą przekąski w niezmienionej cenie (1,85 zł lub 1,90 zł) opodatkowane stawką 5% lub 8% VAT oraz napoje alkoholowe, w cenie promocyjnej z rabatem wynoszącym prawie 50%. Podatnik zadał pytanie, czy prawidłowo traktuje sprzedaż zestawu, jako sprzedaż dwóch oddzielnych towarów, w związku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny, jako dwie pozycje opodatkowane różnymi stawkami VAT, tj. dla przekąski stawkę obniżoną 8% lub 5 % w zależności od rodzaju przekąski, a dla napoju (w tym napoju alkoholowego) stawkę podstawową 23%. W uzasadnieniu własnego stanowiska podatnik stwierdził, że przepisy Ustawy VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny czy udzielania rabatu.

Ze stanowiskiem wnioskodawcy nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Więcej na stronie Grant Thonton.

Źródło:
Grant Thornton, http://grantthornton.pl