Porozmawiajmy o finansach i o firmach rodzinnych - spotkanie małopolskiego oddziału

W Muszynie 7 czerwca spotkały się firmy rodzinne z nowosądeczczyzny. Spotkanie organizował IFR razem OPOKA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oraz Prywatnym Inkubatorem Biznesów

W ramach konferencji „Porozmawiajmy o finansach i o firmach rodzinnych” analizowaliśmy sytuację na krajowych i międzynarodowych rynkach inwestycyjnych. Dyskutowaliśmy, jako są największe wyzwania dla rodzinnych firm zarówno w odniesieniu do kondycji finansowej, jak i rozwoju kapitału ludzkiego.

Środowisko firm rodzinnych w Muszynie zadeklarowało chęć utworzenia lokalnego Oddziału.

Wykonaliśmy następny krok w budowaniu lokalnych struktur. 

|